آمار
{{ctrl.notification}}
راهنمای سفر

تمامی مسافرین بطور یکسان از خدمات شرکتهای هواپیمایی بهرهمند هستند. حقوق مسافرین مجموعهای از سیاستها، دستورالعملها، استانداردها، قوانین و مقرراتی می باشد که الگوی رفتاری شرکت های هواپیمایی (آژانس ها) و کارمندان امور پروازی را تنظیم میکنند و هدف آنها ... [بیشتر بخوانید]

date_range شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸   remove_red_eye 5 بازدید   favorite 0   chat 0